Klęski żywiołowe

Katastrofy żywiołowe prowadzą do nieodwracalnych zniszczeń i utraty mienia. Pomimo tego w przypadku powodzi ubezpieczenia nie zawsze wspomogą, tym, którzy utracili swoje majątki. Poza tym przypadki, w których są wypłacane odszkodowania, są określone w umowie. Ubezpieczenia są niezbędne, ale nie zawsze pełnią swoją rolę. Jak więc zapobiec utracie mienia na skutek klęsk żywiołowych? Po pierwsze człowiek w żadnym wypadku nie wygrał z naturą i nie uda mu się to samodzielnie. Jednakże społeczeństwo funkcjonując w porozumieniu z rządem może ugrać tak naprawdę sporo. Wtedy nawet mimo braku zabezpieczenia, powstrzyma się wielu zniszczeniom, nie tylko wywołanym przez powódź, jak również przez zamiecie, susze, itp..

Wskazane jest zadbać o zabezpieczenie majątkowe, które mogą tyczyć się mienia bądź odpowiedzialności cywilnej, co jest zawarte w Kodeksie cywilnym. Ubezpieczenie od mienia tyczy się miedzy innymi budynków, mienia przenośnego , a także innych praw majątkowych. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest równie istotne. Wówczas za szkody popełnione przez osobę ubezpieczoną, bierze na siebie zakład zabezpieczeń.

Korzystałem z:
http://www.blazewicz.eu http://www.naumowicz.eu http://www.grabka.eu http://www.czerwik.eu http://www.bednorz.eu