Katastrofy kolejowe

Katastrofy kolejowe przydarzają się częściej niż tragedie lotnicze, jednak wskutek nich cierpi mniej osób. Przydarzają się jednak ofiary śmiertelne. Tak jak w przypadku katastrof powietrznych brak zabezpieczenia przysparza poważne kłopoty. Ubezpieczenia na życie Polacy w większości mają w PZU, poza tym dochodzą również ubezpieczenia na dom, lecz nie są tak znane. Osoba poszkodowana w tragedii kolejowej albo jej rodzina, dostaje z tytułu umowy zabezpieczenia nie pozyska odszkodowania, lecz świadczenie w formie sumy pieniężnej albo renty. Renta jest przyznawana wtenczas, kiedy poszkodowana osoba nie jest w stanie podjąć się jakiejkolwiek pracy, z powodu stałego uszczerbku na zdrowiu, który został wywołany tragedią kolejową. Osoba poszkodowana może także walczyć o odszkodowanie z korporacją przewozową, jeżeli pozostaje ona obarczona odpowiedzialnością za tragedię kolejową. Wówczas ma osiągalne szanse na uzyskanie odszkodowania. W przypadku śmierci osoby, jej familia ma prawo do walki o odszkodowanie pośmiertne, ale też jedynie wtedy, gdy odpowiedzialność za wypadek spadnie na przewoźnika.
Wykorzystane źródła: