Egzamin kompetencji

Na końcu nauki w gimnazjum uczniów czeka egzamin kompetencji. Od niedawna prócz testu humanistycznego i matematyczno – przyrodniczego muszą pisać też test z języka angielskiego. Nauka angielskiego w gimnazjum bazuje prawie na ulepszaniu zręczności jak choćby słuchanie, czytanie i w niewielkim stopniu pisanie. Nauka angielskiego nie obejmuje natomiast mówienia, w tak znacznym stopniu jak ma to miejsce w liceum, kiedy maturzysta musi zdać test ustny. Nauka angielskiego w gimnazjum jest więc czysto teoretyczna, absolutnie nieprzydatna za granicą, jednak stanowi podwalinę do nauki języka w liceum. Test kompetencji z języka angielskiego składa się z kilkunastu zagadnień. Część z nich polega na odpowiedzi do tekstu. Pytania są w postaci testowej. Znanym zadaniem jest też przyporządkowanie tytułów do pojedynczych paragrafów. Zadanie to ma sprawdzić biegłość czytania ze zrozumieniem. Na sam początek odbywa się część słuchowa, czyli odsłuchanie nagrania, a następnie zaznaczenie odpowiedzi. Jeśli chodzi o zdolność pisania to może się wydarzyć opis obrazka. Uczeń ma dopiero za zadanie napisać co zauważa na zdjęciu, okoliczności i odpowiedzieć na pytanie dodatkowe umieszczone w poleceniu do zadania.